Sanāksme Valsts kancelejā 14. jūnijā

Eiropas savienības projekta ietvaros (ESF) un valsts pasūtījuma ietvaros Labklājības ministrija un  Valsts kanceleja š.g. 14. jūnijā organizēja sanāksmi „Fokusgrupa par sociālā darba izglītību. Tajā piedalījās sociālā darba izglītības praktiķi un speciālisti; LKrA pārstāvēja prof. Skaidrīte Gūtmane un doc. Dace Dolace. Sanāksmes uzdevums: Latvijas politikas vadītājiem likt ieklausīties sociālā darba izglītības problēmās, izstrādājot sociālā darba nākotnes politiku valstī. Sēdi vadīja valsts kancelejas speciāliste Linda Zīverte.