Kardināla Pjetro Parolina lekcija Latvijas Universitātē.

12. maijā. 2016, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pjetro Parolina lekcija, prezentējot pāvesta Fanciska encikliku “Laudato si” latviešu valodā. Svētā Krēsla valsts sekretārs Parolins oficiālā vizītē ieradās Rīgā, atzīmējot Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību atjaunošanas 25.gadadienu un 95 gadus, kopš Svētais Krēsls atzina Latviju “de iure”. Vizītes laikā amatpersonai kardinālam vairākas tikšanās ar Latvijas augstākajām amatpersonām, kā arī Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskapiem un kristīgo konfesiju līderiem. Klātesošos ar kardinālu iepazīstināja Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Vatikāna valsts sekretārs atbildēja uz klātesošo jautājumiem, izteica attieksmi pret pretrunīgi vērtēto Stambulas konvenciju, diskusijā iesaistījās arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis), lekciju apmeklēja kristīgo konfesiju LELB arhibīskaps Jānis Vanags, diplomāti, daudzi sabiedrībā pazīstami cilvēki.