LELB

Kristīgās akadēmijas 12 māceklības gadu konference un jubileja

2005. gada 12. un 13. maijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē notika Latvijas Kristīgās akadēmijas 12 māceklības gadiem veltīta konference “Kristīgās augstākās izglītības stratēģija”. Tās atklāšanā piedalījās kristīgo konfesiju vadītāji – Romas katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, Latvijas Pareizticīgo Baznīcas metropolīta legāts virspriesteris Aleksandrs Nagla, vēlāk arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Intensīvā darba […]