Akadēmijas atjaunotā korpusa iesvētīšana ir notikusi

7. septembrī Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs veica Latvijas Kristīgās Akadēmijas atjaunotās ēkas iesvētīšanu. Izcilajā notikumā bija klāt Romas katoļu Baznīcas Arhibīskaps Jānis Kardināls Pujats, LELB Rīgas un Latvijas Arhibīskaps Jānis Vanags, kā arī izglītības un zinātnes ministre akadēmiķe Baiba Rivža, augstskolu rektori, ārzemju viesi, augstskolas draugi un studenti.

Vēršoties pie LKrA rektores Dr. Skaidrītes Gūtmanes un visiem klātesošajiem, Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs sacīja:
– Jūsu Ekselences, valdības pārstāvji, augsti godājamie viesi, ļoti cienītā rektores Skaidrītes Gūtmanes kundze, pasniedzēji, studenti un klātesošie!
No visas sirds sveicu Jūs šajā dienā, kad Visuvarenā Dieva svētība ir nākusi pār šo no jauna uzcelto namu!
Jūsu izglītības iestāde ir labi pazīstama ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski atzīta augstskola. Jūs pazīst ne vien kā mācību iestādi, kas studentiem dod laicīgās zināšanas, bet arī kā garīguma skolu, kas nes mūsdienu sabiedrībai Kristus Gaismu. Tas ir īpaši svarīgi šajā sarežģītajā laikā.
Mēs šodien iesvētījām šo namu, lai caur Dieva svētību Jūs varētu nodot tālāk Kristus Mīlestības Gaismu, miera un saticības apliecināšanu un protams, žēlsirdības sludināšanu; patiesības un mīlestības Gaismu, kura tik ļoti nepieciešama mūsdienu sabiedrībai.
Lai Visuvarenā Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus svētība nāk pār Jums – rektores kundzi, studentiem un visiem, kuri šeit strādā!

Rektore Akadēmijas saimes vārdā pasniedza piemiņas veltes, ziedus un pateicības rakstus visiem, kuri palīdzējuši augstskolas tapšanā.
Par LKrA iesvētīšanu varat lasīt arī LPB mājas lapā.