Iznākusi LELB gadagrāmata 2013. gadam

Reformācijas dienā 31. oktobrī tika atvērta Latvijas ev.lut. „Baznīcas gadagrāmata 2013”. Šogad līdzās kalendāram ar Bībeles lasījumiem katrai dienai lasītājs atradīs virkni rakstu par garīgiem jautājumiem, Baznīcas misiju, jauno Bībeles tulkojumu. Gadagrāmatā ievietots arī LKrA doc. Gunta Dišlera raksts „Par ko stāsta baznīcu torņi” – kultūrvēsturisks materiāls par baznīcas arhitektūras semantiku dažādos laikmetos un konfesijās.