Diplomdarbu aizstāvēšana

3. un 4. jūnijā LKrA notika bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana Bībeles mākslā, Karitatīvajā sociālajā darbā un Teoloģijā. Pētnieciskās tēmas studenti bija izraudzījuši starpdisciplinārā tematikā, analizējot teoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu saskarsmi atbilstoši augstskolas koncepcijai.

Piedāvājam nelielu ieskatu darbu aizstāvēsanā.

Atgādinām, ka izlaidums plānots 21. jūnijā plkst. 17.00.