Diplomdarbu aizstāvēšana

Divas dienas, 12. un 13. jūnijā, Akadēmijā notika studiju programmu “Karitatīvais sociālais darbs”, “Teoloģija” un “Bībeles māksla” beidzēju diplomdarbu aizstāvēšana. Valsts eksāmenu komisijas darbu vadīja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, Dr.theol. Astra Danenfelte, Dr.theol. Olafs Brūveris un Rīgas Domes „Vienas pieturas aģentūras” direktore  Inese Krustiņa.  Studentu pētnieciskie darbi bija veltīti aktuāliem sociālā darba un kristīgās prakses jautājumiem, un saņēma teicamu novērtējumu. Ieskatam – daži attēli no diplomdarbu aizstāvēšanas. UZMANĪBU! Izlaidums 21. jūnijā plkst. 17.00!