Diplomdarbu aizstāvēšana

9. – 15. jūnijā tika aizstāvēti Bakalaura un Profesionālās kvalifikācijas darbi Teoloģijas, Sociālā karitatīvā darba un Sabiedrisko attiecību studiju programmās. Pētījumu tematika iezīmē pavērsienu LKrA, balstoties uz Grozījumiem Sociālās palīdzības likumā, kā arī iztirzā personāla vadības, darba motivācijas un interesantus Baznīcas vēstures un teoloģijas jautājumus. Bakalaura darbu teoloģijā par tēmu „Personālvadības problēmas Latvijā integratīvās teoloģijas skatījumā” aizstāvēja pazīstamās personālvadības treniņkompānijas SIA „JARDI. Partneri” speciāliste Māra Špicberga.