Diplomdarbu aizstāvēšana

Diplomdarbu aizstāvēšana Kristīgajā akadēmijā

Šajā pavasarī pēc studijām Akadēmiskās teoloģijas un Sociāli karitatīvā darba studiju programmā Dienas, Vakara un Neklātienes nodaļās, Bībeles mākslā, kā arī maģistrantūrā savus diplomdarbus aizstāv 61 students. Bībeles mākslas nodaļā diplomdarbus aizstāvēšanai gatavo 14 studenti. Galadarbu aizstāvēšanas sesijas turpinās gandrīz līdz Jāņiem, bet izlaidums – 22. jūnijā plkst. 11.00 Rīga Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu […]