LKrA darināta ikona Kosas Sv. Nikolaja baznīcai

19. decembrī Kosas sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā notika t.s. altāra svētki, jo 19. decembris ir sv. Nikolaja diena. Šos svētkus īpašus darīja tas, ka goda vietā dievnamā atradās jaunā, tikko iesvētītā sv. Nikolaja ikona, kuru darinājusi LKrA studente, tagad jau pasniedzēja Anna Kuzņecova. Liturģiju noturēja LPB priesteris Valērijs Krastiņš, uz to bija ieradušies Akadēmijas kolēģi un draugi, kopā ar viņiem ikonogrāfs Grigorijs Mironovs (Maskava), kurš Akadēmijā vairākas nedēļas vadīja ikonogrāfijas meistardarbnīcu. G.Mironovs Rīgā ir veicis Kristus Piedzimšanas katedrāles sienu fresku gleznojumus, darinājis brīnumdarītājas Dievmātes „Jakobštates” ikonu, kas lielā pacilātībā uz Rīgu tika atvesta 2008. gadā.