G.Mironovs

Ikonu gleznotājs Georgijs Mironovs (Maskava) vada nodarbības LKrA

Sākot ar 15. oktobri Bībeles mākslas nodaļas studentu nodarbības ikonogrāfijā vada viespasniedzējs no Maskavas Georgijs Mironovs. Viņš cēlies no senas krievu ikonu meistaru dzimtas, ir strādājis pie lieliem baznīcu projektiem gan dzimtenē, gan pie mums Latvijā. G. Mironovs ir gleznojis Jakobštates Dievmātes brīnumdarītāju ikonu, kas izdala mirres. Esam pateicīgi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolītam Aleksandram par […]