Iznākusi jauna akadēmijas asoc. profesora Dr. theol. Ilmāra Hirša grāmata

Pie lasītājiem ceļu sākusi LKrA asoc. Prof., Dr.theol. Ilmāra Hirša jaunā grāmata „Tanī naktī”. Kā vēsta nosaukums, tā stāsta par Kristus iedibinātā Svētā Vakarēdiena sakramentu – vēsturisko kontekstu, teoloģiskajiem aspektiem un praksi pirmo kristiešu draudzēs un mūsdienās. Grāmatas ievadā LKrA rektore prof. S.Gūtmane raksta: „I.Hirša pētījums ir starpkonfesionāla analīze par Euharistijas vēsturi un doktrinālo koncepciju. Lieliska grāmata – rekomendējama tiem, kas ciena klasiskas vērtības un neaizraujas ar šodienas modernā „garīguma” surogātiem.” Attēlos: Ilmārs Hiršs kopā Kristīgās Akadēmijas kolēģiem (pirmais no kreisās), un jaunās grāmatas „Tanī naktī” vāks.