Zinātniskā darbība

Lekciju kurss “Patristiskās ekseģēzes skolas “

7.-17. februārī  Akadēmijā unikālu lekciju kursu teologiem „Patristiskās ekseģēzes skolas” lasa viesdocents Aleksandrs Šabeļņiks no Itālijas. Aicinām absolventus apmeklēt nodarbības (katru vakaru no 18.00).

Jaunas publikācijas

Gadumijā klajā nākušas divas prof., Dr. habil. Jāņa N. Vēja publikācijas: „Jesaja Berlins – ideju vēsturnieks, filozofs” // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5/6, 2011, 53.-67. lpp., un viņa tulkojumā „Džons Langšovs Ostins. Kā ar vārdiem darīt lietas”, Rīga, Liepnieks un Rītups, 2011, 326 lpp.

Līdzdalība 3. Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

LKrA rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers piedalījās Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3.kongresa un Letonikas 4.kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” plenārsēdē un Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēdē Rundāles pilī š.g. 24. oktobrī. G.Dišlers piedalījās sekcijas „Latvijas kultūrainava laikmetu griežos”. LKrA ir iesaistīta ES Kultūras projektā par tēmu „Teoloģijas un māksla Latvijas kultūrainavas […]

Tikšanās Krētas Ortodoksālajā akadēmijā

18. augustā LKrA rektore Sk. Gūtmane, ikonogrāfe B. Soloveja un augstskolas doc. G. Dišlers viesojās Krētas Ortodoksālajā akadēmijā. Tiekoties ar Akadēmijas Teoloģijas un Ekoloģijas institūta vadītāju Dr. Lukasu Andrianisu, tika apspriestas abu augstskolu sadarbības iespējas un pārrunāta KOA ģenerāldirektora Dr. Kenanidis Konstantinos viesošanās Latvijas Kristīgajā akadēmijā š.g. septembrī.

Sadarbības līgumi ar ES augstskolām

Saskaņā ar aktuālajiem papildinājumiem Augstskolu likumā (2011. gada 14. jūlijā) LKrA ir noslēgusi vairākus līgumus ar akreditētām Eiropas Savienības augstskolām par ārvalstu viesdocētāju un viesprofesoru darbu Akadēmijā visās studiju programmās. Kopumā noslēgti astoņi līgumi.

NORDPLUS projekta intensīvās apmācības kurss „Klimata simboli mākslā un teoloģijā”

14.-19. martā Latvijas Kristīgajā Akadēmijā notika starptautiskais intensīvās apmācības kurss „Klimata simboli mākslā un teoloģijā” NORDPLUS projekta ietvaros. Tajā kopā ar Kristīgās Akadēmijas studentiem piedalījās mākslas augstskolu studenti no Somijas, Lietuvas un Norvēģijas, apgūstot klimata simbolu lietojumu mākslā un teorētiskos principus, kā arī piedaloties trijās meistarklasēs: glezniecības (vad. prof. S. Jākobsone), ikonogrāfijas (vad. pr. A.Šabeļņiks) […]

LKrA koordinē NORDPLUS projektu

2010. gadu Eiropas Komisijas pasludinājusi par klimatisko pārmaiņu gadu ar mērķi pievērst uzmanību ekoloģijas jautājumiem. Kristīgā Akadēmija atsaukusies šim aicinājumam ar projektu „Klimata simboli mākslā un teoloģijā” un kļuvusi par NORDPLUS projekta koordinatori projektu kopā „Augstākās izglītības tīkli”. 30. novembrī notika ECTA tīkla pirmā sanāksme, kurā piedalījās Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas augstskolu pārstāvji, tika […]

Kristīgo mediķu apvienības kongress

30. oktobrī Rīgas Mākslas telpā notika KMA 1.kongress, kurā piedalījās nozares speciālisti, tradicionālo konfesiju vadītāji, viesi, slimnīcu kapelāni – Latvijas Kristīgās Akadēmijas absolventi. Ar karitatīvā sociālā darba koncepciju kongresa dalībniekus iepazīstināja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane. UZMANĪBU! Kristīgās Akadēmijas Tālmācības nodaļa piedāvā daudzveidīgus kursus bioētikā, kristīgās aprūpes jautājumos slimnīcā, kā arī aktuālos medicīnas ētikas jautājumos.

Jaunas grāmatas

Izdotas divas LKrA mācībspēku grāmatas: asoc. prof. Astras Danenfeltes „Gotteskonzepte bei Kindern in schwierigen Lebenslagen” (Rostokas Universitāte, 2009) un asoc. prof. O.Bruvera „The revival in Latvia during the 1920s and susequent Baptist immigration to Brazil” (R., Amnis,2009) un „Communism versus religion: Soviet experiment. Theory and practice in historical retrospection” (R., Amnis, 2010)

Publikācija žurnālā “Sociālais darbinieks”

Žurnālā „Sociālais darbinieks” (2010, Nr.2) rubrikā „Sociālā darba garīgā dimensija” publicēts LKrA rektores Dr. Skaidrītes Gūtmanes raksts „Kas ir karitatīvais sociālais darbs?” Lūk, citāts: „Ja salīdzinām sekulāro sociālo darbu ar karitatīvo, tad sekulārā darbinieka profesionalitāte ir objektīvs spēkrats, kas nodrošina darba normativitāti, regularitāti un līdzsvaru. Karitatīvās prasmes ir dzenulis, kas piešķir ātrumu un uzņemas savu […]