Līdzdalība 3. Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

LKrA rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers piedalījās Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3.kongresa un Letonikas 4.kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” plenārsēdē un Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēdē Rundāles pilī š.g. 24. oktobrī. G.Dišlers piedalījās sekcijas „Latvijas kultūrainava laikmetu griežos”. LKrA ir iesaistīta ES Kultūras projektā par tēmu „Teoloģijas un māksla Latvijas kultūrainavas saglabāšanā”.