Sadarbības līgumi ar ES augstskolām

Saskaņā ar aktuālajiem papildinājumiem Augstskolu likumā (2011. gada 14. jūlijā) LKrA ir noslēgusi vairākus līgumus ar akreditētām Eiropas Savienības augstskolām par ārvalstu viesdocētāju un viesprofesoru darbu Akadēmijā visās studiju programmās. Kopumā noslēgti astoņi līgumi.