Kristīgo mediķu apvienības kongress

30. oktobrī Rīgas Mākslas telpā notika KMA 1.kongress, kurā piedalījās nozares speciālisti, tradicionālo konfesiju vadītāji, viesi, slimnīcu kapelāni – Latvijas Kristīgās Akadēmijas absolventi. Ar karitatīvā sociālā darba koncepciju kongresa dalībniekus iepazīstināja LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane.
UZMANĪBU! Kristīgās Akadēmijas Tālmācības nodaļa piedāvā daudzveidīgus kursus bioētikā, kristīgās aprūpes jautājumos slimnīcā, kā arī aktuālos medicīnas ētikas jautājumos.