Tikšanās Krētas Ortodoksālajā akadēmijā

18. augustā LKrA rektore Sk. Gūtmane, ikonogrāfe B. Soloveja un augstskolas doc. G. Dišlers viesojās Krētas Ortodoksālajā akadēmijā. Tiekoties ar Akadēmijas Teoloģijas un Ekoloģijas institūta vadītāju Dr. Lukasu Andrianisu, tika apspriestas abu augstskolu sadarbības iespējas un pārrunāta KOA ģenerāldirektora Dr. Kenanidis Konstantinos viesošanās Latvijas Kristīgajā akadēmijā š.g. septembrī.