Publikācija žurnālā “Sociālais darbinieks”

Žurnālā „Sociālais darbinieks” (2010, Nr.2) rubrikā „Sociālā darba garīgā dimensija”
publicēts LKrA rektores Dr. Skaidrītes Gūtmanes raksts „Kas ir karitatīvais sociālais darbs?”

Lūk, citāts: „Ja salīdzinām sekulāro sociālo darbu ar karitatīvo, tad sekulārā darbinieka
profesionalitāte ir objektīvs spēkrats, kas nodrošina darba normativitāti, regularitāti un
līdzsvaru. Karitatīvās prasmes ir dzenulis, kas piešķir ātrumu un uzņemas savu slodzes daļu.
Abas darba formas viena otru nevis izslēdz, bet papildina.”