Piedalīšanās Daugavpils Universitātes HZF jubilejas konferencē

24.-25. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte rīko plašu starptautisku konferenci, kurā piedalās nozaru speciālisti no 12 valstīm. Konferences plenārsēdē ar referātu par Latvijas politiskās, kultūras un reliģiskās orientācijas meklējumiem un par latviešu zemnieku masu pāriešanu pareizticībā 19. gadsimta vidū uzstājās LKrA doc. Guntis Dišlers. Konferences programma šeit