Daugavpils Universitāte

Piedalīšanās Daugavpils Universitātes HZF jubilejas konferencē

24.-25. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte rīko plašu starptautisku konferenci, kurā piedalās nozaru speciālisti no 12 valstīm. Konferences plenārsēdē ar referātu par Latvijas politiskās, kultūras un reliģiskās orientācijas meklējumiem un par latviešu zemnieku masu pāriešanu pareizticībā 19. gadsimta vidū uzstājās LKrA doc. Guntis Dišlers. Konferences programma šeit

Daugavpils Universitātei – 90

Svinībās piedalījās augstskolu rektori, diplomātiskā korpusa pārstāvji, tradicionālo konfesiju vadītāji, augstskolas studenti, draugi un absolventi. LKrA pārstāvēja rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers, kā arī LKrA viesi no ASV – tagad jau Akadēmijas DrHC Džeralds Borgijs un Bendžamins Borgijs. Svinībās īpašs gods tika dots DU rektoriem – ilgā attīstības ceļa stratēģiskajiem vadītājiem, kā arī tika […]