G.Dišlers

KONFERENCE LIETUVAS PEDAGOĢIJAS UNIVERSITĀTĒ

20. septembrī, 2013, Lietuvas Pedagoģijas universitātē notika Izglītības fakultātes organizēta konference „Izglītība: tradīcijas, pārmaiņas, inovācijas” un katedras dibinātāja prof. Vaidas Matoņa jubilejas svinības. Konferencē ar referātu uzstājās LKrA rektore prof. S. Gūtmane („Eiropas modernais cilvēks un ikona”) un G.Dišlers („Testi kultūras apziņai zviedru mākslinieka J.Johansona daiļradē”). Ar LPU un prof. V.Matoni Latvijas Kristīgā akadēmija ir […]

JAUNA GRĀMATA – SV. JĀNIS PAKĀPNIEKS “PAKĀPIENI UZ DEBESĪM”

Nākusi klajā jauna grāmata latviešu valodā – 7.gs. Sinaja tuksneša askēta sv. Jāņa Pakāpnieka “Pakāpieni uz debesīm” (krievu valodā “Лествица”). Tā ir kristīgās svēttapšanas rokasgrāmata ne tikai mūkiem. Latviskojums veikts, izmantojot grieķu oriģinālu, kā arī tulkojumus baznīcslāvu un angļu valodās. Grāmatai ir LPB Metropolīta Aleksandra priekšvārds; tulkojis G.Dišlers, redaktore D.Dolace. Tas ir izcils notikums mūsu […]

Piedalīšanās Daugavpils Universitātes HZF jubilejas konferencē

24.-25. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte rīko plašu starptautisku konferenci, kurā piedalās nozaru speciālisti no 12 valstīm. Konferences plenārsēdē ar referātu par Latvijas politiskās, kultūras un reliģiskās orientācijas meklējumiem un par latviešu zemnieku masu pāriešanu pareizticībā 19. gadsimta vidū uzstājās LKrA doc. Guntis Dišlers. Konferences programma šeit

Jauna grāmata

2012. gada nogalē apgāds „Jumava” laidis klajā ievērojamā amerikāņu politologa Semjuela Hantingtona hrestomātisko pētījumu „Civilizāciju sadursme” („The Clash of Civilizations”). Vēl pavisam nesen starptautiskās politikas debatēs uz šo darbu atsaucās daudzi gan pašmāju, gan pasaules politisko procesu analītiķi. Tajā detalizēti analizēti pasaules politiskie procesi, kurus ietekmē ne tikai ekonomiskās intereses un resursi, bet ļoti būtiski […]

Konference “Literatūra un reliģija”

7.-8. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža ielā 4a) notiks Latvistikas un baltistikas nodaļas organizētā ikgadējā zinātniska konference „Literatūra un reliģija”. Konferences pirmajā dienā 7. decembrī LKrA doc. Gunta Dišlera referāts par Indriķa Straumītes (Jāņa Līča) „Pareizticīgā latvieša piezīmēm” – latviešu ticības meklējumiem 19.gadsimta vidū un Dāvidu Balodi. Referāta prezentācija šeit

Iznākusi LELB gadagrāmata 2013. gadam

Reformācijas dienā 31. oktobrī tika atvērta Latvijas ev.lut. „Baznīcas gadagrāmata 2013”. Šogad līdzās kalendāram ar Bībeles lasījumiem katrai dienai lasītājs atradīs virkni rakstu par garīgiem jautājumiem, Baznīcas misiju, jauno Bībeles tulkojumu. Gadagrāmatā ievietots arī LKrA doc. Gunta Dišlera raksts „Par ko stāsta baznīcu torņi” – kultūrvēsturisks materiāls par baznīcas arhitektūras semantiku dažādos laikmetos un konfesijās.

NORDPLUS administratīvā sanāksme Tartu 25. – 26. septembrī

Noslēdzot starptautiskā Baltijas un Ziemeļvalstu augstskolu sadarbības projekta  „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” otro posmu, Latvijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji pulcējās Tartu. LKrA pārstāvis G.Dišlers prezentēja projekta dalībnieku rakstu krājumu, kas atspoguļo tematikas daudzveidību un kalpo par pamatu tālākam darbam. Atgādinām, ka rakstu krājumu (angļu valodā) var iegādāties Kristīgajā Akadēmijā! Projekta dalībniekus uzrunāja […]

NORDPLUS intensīvā studiju nedēļa “Klimata simboli teoloģijā un mākslā”

3.-28. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā notiek intensīvā studiju programma „Klimata simboli teoloģijā un mākslā”. Studijas rit NORDPLUS ietvaros, un Akadēmijā ir ieradušies studenti no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas. “>Intensīvā kursa ietvaros paredzētas teologu un vides speciālistu lekcijas, izstādes atklāšana Rīgā, Pedvāles Brīvdabas muzeja apmeklējums. Intensīvās nedēļas ietvaros ar lekcijām piedalās doc. G.Dišlers, prof. J.Cālītis, LPB […]

2012. gada aprīlī rekolekcijas par tēmu „Dievs, cilvēks un ekoloģija”

Mūsdienu pasaulē arvien nozīmīgāka tēma. Tā nodarbina prātus un satrauc ne tikai „zaļos” un vides aizsardzības speciālistus – ekoteoloģija ir nozīmīga kristīgās Baznīcas sociālās darbības joma un uzskatu sistēma. Sarunu vada Hildegunne Šufa (Norvēģija), Ojārs Feldbergs un Guntis Dišlers.

EZA konference Bukarestē

22.-29. janvārī Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē notika EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) un Rumānijas N.F CORESI konference „Strādājošo organizāciju ietekme uz stratēģijas „EIROPA 2020″ īstenošanu, tajā piedalījās LKrA rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers. LKrA ir sociālā dialoga pētniecības tīkla sadarbības partnere kopš 2004. gada, un ir vadījusi vairākus šai tematikai veltītus seminārus un konferences Latvijā.