Konferences

PROF. HAIMA VEISA (IZRAĒLA) LEKCIJU CIKLS “PERSONĪBAS IZPRATNE AGRĪNAJOS JŪDU TEKSTOS”

13. – 16. februārī, 2023, Eiropas Kristīgā Akadēmija aicināja uz prof. Haima Veisa (Ben Guriona Universitāte, Izraēla) lekciju ciklu “Personības izpratne agrīnajos jūdu tekstos” Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Lekcijās tika aplūkots viens no svarīgākajiem jūdaisma tekstiem Babilonijas Telmūds. Lekcijas pulcēja kuplu klausītāju auditoriju – teologus, kultūras vēsturniekus, izglītības speciālistus, reliģiju pētniekus, garīdzniekus. Sirsnīgi pateicamies Izraēlas vēstniecībai Latvijā par atbalstu profesora vizītei Latvijā! Attēlos neliels ieskats lekciju norisē.

Konference par Sakrālās kultūras mantojumu Rīgā

12.-13. septembrī, 2019, Rīgā notika arhitektu, kultūras mantojuma speciālistu, muzejnieku un kristīgo konfesiju pārstāvju kopīga zinātniskā konference “Sakrālās kultūras mantojums pilsētvidē, pieminekļos, memoriālos un piemiņas zīmēs Rīgā un Eiropā: pieredze, prakse un atziņas”. Ar referātu par Pareizticīgās Baznīcas simboliem Rīgas pilsētvidē konferencē uzstājās LPB priesteris Pr. Jānis Dravants, Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs.

EK EZA seminārs “Jaunu darba formu attīstība, pašnodarbinātība un sociālā aizsardzība ES valstīs. Darba nākotne: pārmaiņas darba attiecībās” Akadēmijā

Latvijas Kristīgās akadēmijas partnerība ar Eiropas Komisijas organizāciju EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos, Vācija) nodrošina augstskolas tīklojumu sociālo zinātņu, teoloģijas un citu zinātņu ar 36 izglītības iestādēm visā Eiropā. Katru gadu maija beigās Akadēmijā notiek starptautisks seminārs, kas veltīts pašam aktuālākajam jautājumam ES Sociālajā Agendā. Šogad – jaunajām nodarbinātības formām, sevišķi mobilajām. Paldies visiem lieliskajiem referentiem – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklim Dr.HC Pēterim Krīgeram,  “Latvijas Vēstneša” analītiķei Lidijai Dārziņai, Personāla vadības asociācijas prezidentei Evai Selgai, akadēmiķei, dr.oec. Raitai Karnītei, Latvijas Bankas Makroekonomikas departamenta vecākajam analītiķim dr.oec. Oļegam Krasnopjorovam, kā arī viesiem no Lietuvas – Jeļenai Soms (EZA – Lietuvas Darba Federācija) un dr.soc. Elvīrai Acienei, un no Igaunijas – NVO “Zelta līga” prezidentam Aimāram Altosāram. Paldies arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu IT uzņēmumam VISMA – vadītājai Antrai Zālītei un Bruno Cornam. Projektu finansējusi Eiropas Savienība (Nr. 21-09-18-AG). Piedāvājam fotogaleriju.

Aicinām uz aktuālu EZA semināru EP vēlēšanu priekšvakarā!

Latvijas Kristīgā akadēmija aicina uz starptautisku EZA (“Eiropas centrs strādājošo jautājumos”, Vācija) semināru, kas veltīts ES un Latvijas darba tirgus aktualitātei: “Darbs nākotnē: pārmaiņas darba attiecībās”. Teledarbs! Seminārs notiek 23.-24. maijā, LKrA, Vienības prosp. 23, Bulduros, reģistrācija no 15.30. Dažādiem aktuāliem EK Sociālās Agendas jautājumiem veltīti semināri LKrA notiek regulāri kopš 2004. gada, kad mūsu augstskola kļuva EZA partnere. Šīgada semināra dalībnieki ir izcilas personības: DrHC Pēteris Krīgers (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis, bij. LBAS ģenerālsekretārs), Dr.oec., akadēmiķe Raita Karnīte, Jeļena Soms (Lietuvas Darba fed. prezidente), Oļegs Krasnopjorovs, Latvijas Bankas makroekonomikas analītiķis), Lidija Dārziņa (“Latvijas Vēstneša” analītiķe), kā arī viesi no Igaunijas “Zelta Līgas”- Dr. Aimars Altosārs un Klaipēdas Universitātes – prof., Dr. Elvīra Aciene. Apsveikumu semināra dalībniekiem laipni piekritis teikt Mag.theol. Ēriks Jēkabsons, starptautisko procesu analītiķis Latvijas un ASV diplomātiskjās attiecībās, bij. LR Iekšlietu ministrs. Šādu izcilu personību piedalīšanās nevar atstāt vienaldzīgu! Aicināti visi! Seminārs palīdzēs pieņemt lēmumu, tuvojoties EP vēlēšanām!

Starptautiska konference par ar darbu ar pusaudžiem un jauniešiem Rīgas Domē.

Rīgas Domes ēkā 15. maijā, 2015, kampaņas „Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē” ietvaros notika starptautiska konference par darbu ar pusaudžiem un jauniešiem “Es esmu – vai Tu mani dzirdi?” To organizēja nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” un Latvijas profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze”, pasākumu atbalstīja Rīgas Dome. Masu mēdijos arvien biežāk parādās ziņas par jauniešiem, kuri nevēlas mācīties, […]

EZA starptautiskais seminārs par sociālā dialoga jautājumiem

24.-25. aprīlī, 2014, mūsu augstskolā notika starptautisks seminārs “Kritēriji Eiropas sociālo pārmaiņu un sociālā dialoga kvalitātes novērtēšanai Baltijas valstīs”, ko organizēja Eiropas Komisijas organizācijas EZA (“European Center for Workers’ Quiestions”) sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju, ACV-BIE (Beļģija), CARTEL ALFA (Rumānija), RECHT EN PLICHT (Beļģija), UNASM (Maķedonija) un USO (Spānija). Kopīgā projekta nosauikums “TU strategies to […]

Starptautiska konference “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā”

24. septembrī – 6. oktobrī, 2012 Konferences mērķis bija dziļāk apgūt Eiropas sociālo platformu, Eiropas 2020 stratēģiju un diskutēt to Baltijas un Ziemeļvalstu kontekstā. Tajā piedalījās mācībspēki un studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas augstskolām. Līdztekus referātiem un apaļā galda diskusijām konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt rehabilitācijas centru Bruknā. “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība […]

No 24. septembra līdz 6. oktobrim akadēmijā norit ERASMUS intensīvās apmācība par tēmu “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā”

Šo intensīvo studiju mērķis ir dziļāk apgūt Eiropas sociālo platformu, Eiropas 2020 stratēģiju, iegūstot zināšanas, kuras studentiem nav iekļautas viņu curriculum. Akadēmijā sabraukuši studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas. Nodarbībās piedalās arī Akadēmijas karitatīvo sociālo darbu studējošie. Lektori un diskusiju vadītāji ir mācībspēki no Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Rumānijas un Dānijas. Intensīvajās studijās ar referātiem piedalījās […]

EZA konference Bukarestē

22.-29. janvārī Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē notika EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) un Rumānijas N.F CORESI konference „Strādājošo organizāciju ietekme uz stratēģijas „EIROPA 2020″ īstenošanu, tajā piedalījās LKrA rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers. LKrA ir sociālā dialoga pētniecības tīkla sadarbības partnere kopš 2004. gada, un ir vadījusi vairākus šai tematikai veltītus seminārus un konferences Latvijā.

Semaines Sociales de France sesija Parīzē 25. – 27. novembrī

LKrA rektore Sk. Gūtmane un rektores palīdze L.Ozola piedalījās Eiropas katoļu organizācijas Semaines Sociales de France ikgadējā sesijā „Demokrātija: jauna koncepcija” 25.-27. novembrī Parīzē. Sesijas darbā piedalījās ievērojami Eiropas filozofi, teologi, politiķi, ar referātu uzstājās arī bij. Latvijas Republikas prezidente V.Vīķe-Freiberga. Latvijas delegācijā bija arī Romas Katoļu baznīcas pr. A.Kravalis.