Eiropa 2020

No 24. septembra līdz 6. oktobrim akadēmijā norit ERASMUS intensīvās apmācība par tēmu “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā”

Šo intensīvo studiju mērķis ir dziļāk apgūt Eiropas sociālo platformu, Eiropas 2020 stratēģiju, iegūstot zināšanas, kuras studentiem nav iekļautas viņu curriculum. Akadēmijā sabraukuši studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas. Nodarbībās piedalās arī Akadēmijas karitatīvo sociālo darbu studējošie. Lektori un diskusiju vadītāji ir mācībspēki no Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Rumānijas un Dānijas. Intensīvajās studijās ar referātiem piedalījās […]

EZA seminārs “Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju Eiropa 2020 īstenot Baltijas valstīs?”

2011.gada 27.-28. oktobrī.   EZA (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Eiropas Komisija) LKrA rīkoja starptautisku izglītības semināru „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju EIROPA 2020 īstenot Baltijas valstīs?” Seminārs izvērtās interesantā diskusijā par lieliskiem referātiem, kurus semināram bija sagatavojuši EZA akadēmiskais pētnieks N. Kleins, Igaunijas ETÖK pārstāvis A.Altosārs, LBAS pr.P.Krīgers, arodbiedrības „Enerģija” vad. J.Stalidzāne, Izglītības un zinātnes […]