EZA seminārs “Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju Eiropa 2020 īstenot Baltijas valstīs?”

2011.gada 27.-28. oktobrī.

 

EZA (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Eiropas Komisija) LKrA rīkoja starptautisku izglītības semināru „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju EIROPA 2020 īstenot Baltijas valstīs?” Seminārs izvērtās interesantā diskusijā par lieliskiem referātiem, kurus semināram bija sagatavojuši EZA akadēmiskais pētnieks N. Kleins, Igaunijas ETÖK pārstāvis A.Altosārs, LBAS pr.P.Krīgers, arodbiedrības „Enerģija” vad. J.Stalidzāne, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vad. I.Mikiško, LKrA doc. D.Dolace, politiskais analītiķis I.Indāns, RBSSKALS valdes pr. M.Saukāns, Grāmatrūpnieku arodbiedrības vad.E.Rutkovskis. Divu dienu radošā un rezultatīvā diskusija sniedza gandarījumu visiem, kuri piedalījās. Īpašs paldies izbraukuma sēdes organizatoriem starptautiskajā lidostā „Rīga”. Ar prezentācijām varat iepazīties, noklikšķinot uz referenta vārda.