No 24. septembra līdz 6. oktobrim akadēmijā norit ERASMUS intensīvās apmācība par tēmu “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā”

Šo intensīvo studiju mērķis ir dziļāk apgūt Eiropas sociālo platformu, Eiropas 2020 stratēģiju, iegūstot zināšanas, kuras studentiem nav iekļautas viņu curriculum. Akadēmijā sabraukuši studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas. Nodarbībās piedalās arī Akadēmijas karitatīvo sociālo darbu studējošie. Lektori un diskusiju vadītāji ir mācībspēki no Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Rumānijas un Dānijas. Intensīvajās studijās ar referātiem piedalījās un diskusijas vadīja LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pr. A.Barča, LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers un  LU vecākais pētnieks I. Indāns un ārvalstu speciālisti. Konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt rehabilitācijas centru Bruknā.  “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā” programma