Starptautiska konference par ar darbu ar pusaudžiem un jauniešiem Rīgas Domē.

Rīgas Domes ēkā 15. maijā, 2015, kampaņas „Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē” ietvaros notika starptautiska konference par darbu ar pusaudžiem un jauniešiem “Es esmu – vai Tu mani dzirdi?” To organizēja nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” un Latvijas profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze”, pasākumu atbalstīja Rīgas Dome. Masu mēdijos arvien biežāk parādās ziņas par jauniešiem, kuri nevēlas mācīties, kuru uzvedība neiekļaujas sabiedrības pieņemtajās normās. Nozares speciālisti saduras ar jauniem izaicinājumiem un riskiem. Konferences organizētāji uzsaukumā raksta: “Konferences mērķis ir pievērst sociālā, tiesību, izglītības jomā strādājošo speciālistu uzmanību jauniešu problēmām, sadzirdēt viņu vēlmes un vajadzības, rast risinājumus kā palīdzēt izaugt.” Konferencē piedalījās gan nozares profesionāļi-praktiķi, gan augstskolu mācībspēki, sniedzot ieskatu jau esošajā palīdzības sistēmā un prezentējot jaunas, interaktīvas metodes darbā ar jauniešiem. Tika uzklausīta arī Polijas un Baltkrievijas pieredze. Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane konferencē uzstājās ar referātu “Nozagtais tēls, jeb pusaudža identitātes plastiskums”