NORDPLUS administratīvā sanāksme Tartu 25. – 26. septembrī

Noslēdzot starptautiskā Baltijas un Ziemeļvalstu augstskolu sadarbības projekta  „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” otro posmu, Latvijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji pulcējās Tartu. LKrA pārstāvis G.Dišlers prezentēja projekta dalībnieku rakstu krājumu, kas atspoguļo tematikas daudzveidību un kalpo par pamatu tālākam darbam. Atgādinām, ka rakstu krājumu (angļu valodā) var iegādāties Kristīgajā Akadēmijā! Projekta dalībniekus uzrunāja Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāns Dr. Riho Altnurme, uzsverot tieši starpdisciplinaritātes nozīmi: „Mēs [teologi] pasaulē sen vairs neesam vieni un tas, ko mēs varam darīt, ir – radīt labas sadarbības atmosfēru.” Augstskolu sadarbība NORDPLUS ietvaros ir tieši šādas sadarbības piemērs. Tika pārrunāti arī projekta tālākās attīstības darbi.