G.Dišlers

Līdzdalība 3. Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

LKrA rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers piedalījās Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3.kongresa un Letonikas 4.kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” plenārsēdē un Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēdē Rundāles pilī š.g. 24. oktobrī. G.Dišlers piedalījās sekcijas „Latvijas kultūrainava laikmetu griežos”. LKrA ir iesaistīta ES Kultūras projektā par tēmu „Teoloģijas un māksla Latvijas kultūrainavas […]

NORDPLUS sanāksme Tartu, Igaunijā

29.-30. septembrī Tartu, Igaunijā, notika NORDPLUS projekta „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” partneru administratīvā sanāksme. LKrA ir koordinējošā iestāde šajā projektā, tajā iesaistītas teoloģijas un mākslas augstskolas no Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Akadēmiskā tīklojuma ECTA dalībnieki apsprieda Zinātnisko Rakstu izdevumu, kā arī precizēja sadarbība saturu 2011./12. māc.g. Koordinējošo sanāksmi vadīja LKrA rektore Dr. […]

EZA – ETOK seminārs Tallinā

19.-21. maijā Tallinā notika EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) seminārs „Sociālo partneru un strādājošo loma Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā”. Semināru organizēja Igaunijas ETOK (Igaunijas Centrs Nodarbinātības Jautājumos), Latvijas Kristīgo Akadēmiju šajā seminārā pārstāvēja doc. Guntis Dišlers ar referātu „Daži sociālās uzņēmējdarbības aspekti un koncepcijas attīstība Latvijā”. LKrA regulāri sadarbojas ar EZA tīkla organizācijām visā Eiropā […]

“Austrumu Baznīcas tēvi” latviešu valodā

2. jūnijā notika latviešu Lūgšanu grāmatas un G. Florovska (1893-1979) fundamentālā darba “Austrumu Baznīcas tēvi” prezentācija Kristus Piedzimšanas katedrālē Rīgā. Šīs unikālās grāmatas sagatavojusi Latvijas Kristīgā akadēmija ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīta Aleksandra svētību. G.Florovska grāmata latviešu lasītājiem pirmo reizi dod iespēju iepazīties ar visas kristīgās Baznīcas mācības par Dievu un cilvēku fundamentālo pamatu. Tas […]

Lekcijas Ārzemju mākslas muzejā izstādē “Dievmātes ikonogrāfija”

Ārzemju mākslas muzejs un Latvijas Pareizticīgā Baznīca aicina visus interesentus apmeklēt lekcijas izstādē “Dievmātes ikonogrāfija” (Rīgā, Pils laukumā 3). Speciālistu lekcijas sniedz plašu ieskatu Dievmātes ikonogrāfijās vecākajās konfesijās, stilistiskajās atšķirībās, krāsu un kompozīcijas noslēpumos. 24. septembrī plkst. 15.00 paredzēta LKrA pasniedzēja M. Soloveja lekcija “Ikonu godināšana Pareizticīgajā Baznīcā”, 23. oktobrī plkst. 14.00 – G. Dišlera […]

Iznākusi jauna grāmata

2008. gada aprīļa vidū apgāds “Atēna” laidis klajā angļu vatikanologa Eimona Dafija monogrāfiju “Svētie un grēcinieki: pāvestības vēsture”. To no angļu valodas tulkojis LKrA pasniedzējs Guntis Dišlers. Grāmata dzīvā valodā stāsta par pāvesta varas izveidošanos, tās likteņiem līdz mūsu dienām, kā arī sarežģītiem politiskiem, baznīciskiem un garīgiem jautājumiem ilgajā vēsturē. Jāpiebilst, ka tā ir pagaidām […]

Jauna grāmata par Rīgas dievnamiem

19. decembrī Rīgas Lietišķās mākslas un dizaina muzejā notika apgādu “Zinātne” un “Mantojums” kopīgi sagatavotās grāmatas “Rīgas dievnami: Arhitektūra un māksla” atvēršanas svētki. Apjomīgais, turpat 800 lpp. biezais pētījums, pie kura strādājuši pazīstamākie Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas speciālisti, tapis septiņu gadu laikā. Atvēršanas svētkos piedalījās tradicionālo konfesiju vadītāji, mākslas zinātnieki, restauratori, Rīgas vēstures un […]

EZA seminārs Tallinā

3.-5. martā notika Eiropas centra strādājošo jautājumos (EZA) darba seminārs Tallinā. Šoreiz tajā tika īpaša uzmanība veltīta jaunajām ES dalībvalstīm no Austrumeiropas. Latviju seminārā pārstāvēja un ar situāciju kopš iestāšanās ES iepazīstināja LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane un Guntis Dišlers no Sociālā dialoga izglītības centra. Priecājamies, ka Latvijas pārstāvju sagatavotais ziņojums tika stādīts par paraugu citu […]

Grāmatas atvēršanas svētki

1. decembrī notika pazīstamā advokāta Andra Grūtupa jaunās, jau agrāk izdaudzinātās grāmatas „Beilisāde” atvēršanas svētki. Grāmata iztirzā 1911. gadā tālaika Krieviju satraukušās A.Juščinska slepkavības izmeklēšanas apstākļus, proti, vai zēnu nogalinājuši ebreji nolūkā iegūt kristiešu asinis. Grāmatas zinātniskais konsultants Vecās Derības un jūdaisma jautājumos ir LKrA docents Guntis Dišlers.

ECEN – kristīgā baznīca un ekoloģija

Jau kopš 1996. gada Latvijas Kristīgās akadēmija piedalās Eiropas baznīcu tīklā ECEN (European Christian Environmental Movement – Eiropas kristiešu vides aizsardzības kustība). 4.-8. maijā Bāzelē notika ECEN 5. asambleja. LKrA ir rīkojusi vairākas konferences un seminārus par dabas aizsardzības jautājumiem kristīgās teoloģijas skatījumā, studenti par to rakstījuši vairākus diplomdarbus. Šī ir jauna nozare, labāk pazīstama […]