Arhīvs : Septembris, 2011. gads

NORDPLUS sanāksme Tartu, Igaunijā

29.-30. septembrī Tartu, Igaunijā, notika NORDPLUS projekta „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” partneru administratīvā sanāksme. LKrA ir koordinējošā iestāde šajā projektā, tajā iesaistītas teoloģijas un mākslas augstskolas no Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Akadēmiskā tīklojuma ECTA dalībnieki apsprieda Zinātnisko Rakstu izdevumu, kā arī precizēja sadarbība saturu 2011./12. māc.g. Koordinējošo sanāksmi vadīja LKrA rektore Dr. […]

Mācību gada sākums

Ar 12. septembri esam sākuši jauno mācību gadu. Sveicam pirmkursniekus visās studiju programmās! LKrA rektore S.Gūtmane savā uzrunā studentiem uzsvēra teoloģisko zināšanu integrēšanas augsto pievienoto vērtību jebkurā zinātnē un praksē, kā arī – karitatīvā sociālā darba atdzīvināšanu Eiropā un sociālās uzņēmējdarbības tendencēs. Sevišķi liels studēt gribētāju skaits ir Bībeles mākslas programmā. Atgādinām, ka: studiju sākums […]

2011. gada oktobrī rekolekcijas par tēmu „Psalmi”

Kā lasīt psalmus? Psalmu dziedāšana un „lasīšana”. Sarunu vada Mag.theol. Mikus Solovejs.

RENOVABIS 15. kongresā Freisingā

1.-3. septembrī LKrA rektore S. Gūtmane un starptautisko projektu koordinatore B. Soloveja piedalījās katoļu organizācijas RENOVABIS 15. kongresā Freisingā, Vācijā. Kongresa tēma: „Strukturālās pārmaiņas lauku novados – Centrālās un Austrumeiropas pieredze”.