Lekcijas Ārzemju mākslas muzejā izstādē “Dievmātes ikonogrāfija”

Ārzemju mākslas muzejs un Latvijas Pareizticīgā Baznīca aicina visus interesentus
apmeklēt lekcijas izstādē “Dievmātes ikonogrāfija” (Rīgā, Pils laukumā 3). Speciālistu
lekcijas sniedz plašu ieskatu Dievmātes ikonogrāfijās vecākajās konfesijās, stilistiskajās
atšķirībās, krāsu un kompozīcijas noslēpumos.
24. septembrī plkst. 15.00 paredzēta LKrA pasniedzēja M. Soloveja lekcija “Ikonu
godināšana Pareizticīgajā Baznīcā”, 23. oktobrī plkst. 14.00 – G. Dišlera “Ekskursija izstādē”.
Atgādinām, ka izstāde ir atvērta līdz 26. oktobrim.