Grāmatas atvēršanas svētki

1. decembrī notika pazīstamā advokāta Andra Grūtupa jaunās, jau agrāk izdaudzinātās grāmatas „Beilisāde” atvēršanas svētki. Grāmata iztirzā 1911. gadā tālaika Krieviju satraukušās A.Juščinska slepkavības izmeklēšanas apstākļus, proti, vai zēnu nogalinājuši ebreji nolūkā iegūt kristiešu asinis. Grāmatas zinātniskais konsultants Vecās Derības un jūdaisma jautājumos ir LKrA docents Guntis Dišlers.