“Austrumu Baznīcas tēvi” latviešu valodā

2. jūnijā notika latviešu Lūgšanu grāmatas un G. Florovska (1893-1979) fundamentālā darba “Austrumu Baznīcas tēvi” prezentācija Kristus Piedzimšanas katedrālē Rīgā. Šīs unikālās grāmatas sagatavojusi Latvijas Kristīgā akadēmija ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīta Aleksandra svētību. G.Florovska grāmata latviešu lasītājiem pirmo reizi dod iespēju iepazīties ar visas kristīgās Baznīcas mācības par Dievu un cilvēku fundamentālo pamatu. Tas sevišķi nozīmīgi, kad Latviju pārplūdina sektantiski izdevumi. Grāmatu tulkojis Guntis Dišlers, teksta redaktore Dace Dolace. Grāmata ir nopērkama pareizticīgo baznīcu veikalos. Grāmata iznākusi ar starptautiskās organizācijas RENOVABIS finansiālo atbalstu. Ar G. Florovska ieguldījumu Baznīcā varat iepazīties grāmatas tulkotāja G.Dišlera rakstā. Rakstu no laikraksta „Kultūras Forums” 2009, Nr. 21 (350) varat lasīt šeit.