RENOVABIS

Gadskārtējais RENOVABIS kongress

8.-10. septembrī Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane piedalījās gadskārtējā RENOVABIS kongresā, kas šogad veltīta Baznīcas un izglītības iestāžu sadarbībai jaunajos apstākļos. Konference notika attālināti. RENOVABIS ir Vācijas katoļu organizācija sadarbībai ar Centrālās un Austrumu Eiropas valstīm, LKrA ar šo organizāciju sadarbojas kopš 1990-o gadu beigām.

RENOVABIS 19. kongress Freisingā, Vācijā.

2.-4. septembrī, 2015, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane piedalījās 19. starptautiskajā vācu katoļu baznīcas RENOVABIS kongresā Freisingā, Vācijā. Kongresa tēma: “Eiropas jaunatne: nākotnes virzība, viņu skatījums uz dzīvi un ticību”. Kongress notika gadu pirms Pasaules jauniešu dienām 2016. gada vasarā Krakovā. Galvenā atziņa – baznīcas jauniešu darbam nevajadzētu būt marginālam, bet vadītam tā, lai saplūstu […]

RENOVABIS 17. KONGRESS

28.-30. augustā, 2013, Freisingā (Vācijā) notika katoļu organizācijas RENOVABIS 17. kongress “Brīva un solidāra kristiešu atbildība Eiropā”. Kongresa analītiskajā daļā uzstājās Eiroparlamenta pārstāvis E.Broks, COMECE (Brisele) pārstāvis S.Lunte, Romas Katoļu baznīcas Minhenes kardināls Marks, augstskolu pārstāvji, katoļu un pareizticīgo garīdznieki. No Latvijas kongresā piedalījās RKB metropolīts Z.Stankēvičs un LKrA rektore prof. S.Gūtmane.

RENOVABIS 15. kongresā Freisingā

1.-3. septembrī LKrA rektore S. Gūtmane un starptautisko projektu koordinatore B. Soloveja piedalījās katoļu organizācijas RENOVABIS 15. kongresā Freisingā, Vācijā. Kongresa tēma: „Strukturālās pārmaiņas lauku novados – Centrālās un Austrumeiropas pieredze”.

RENOVABIS 14. kongress

2.-4. septembrī LKrA rektore prof. S.Gūtmane un starptautisko projektu vadītāja B.Soloveja piedalījās XIV starptautiskajā katoļu organizācijas RENOVABIS kongresā Freisingā (Vācijā). Kongress bija veltīts šobrīd ES galvenajai tēmai – ekoloģijai Centrālajā un Austrumu Eiropā. Kongresā piedalījās un Mesu vadīja jaunais Rīgas katoļu Baznīcas arhibīskaps Z.Stankēvičs, vienu no galvenajiem referātiem kongresā nolasīja rumāņu teologs prof. Radu Prada […]

“Austrumu Baznīcas tēvi” latviešu valodā

2. jūnijā notika latviešu Lūgšanu grāmatas un G. Florovska (1893-1979) fundamentālā darba “Austrumu Baznīcas tēvi” prezentācija Kristus Piedzimšanas katedrālē Rīgā. Šīs unikālās grāmatas sagatavojusi Latvijas Kristīgā akadēmija ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīta Aleksandra svētību. G.Florovska grāmata latviešu lasītājiem pirmo reizi dod iespēju iepazīties ar visas kristīgās Baznīcas mācības par Dievu un cilvēku fundamentālo pamatu. Tas […]

RENOVABIS 11. kongress.

20.-23. septembrī Vācijas pilsētā Freisingā notika vācu katoļu organizācijas RENOVABIS 11. starptautiskais kongress “Veidot sabiedrību – attīstīt ticību (Eiropas perspektīva)”. Kongresā no Latvijas piedalījās LKrA rektore S. Gūtmane un Studiju darba administratore B. Soloveja, Romas katoļu Baznīcu pārstāvēja Jelgavas diecēzes bīskaps A.Justs un Kristīgās dzīves institūta direktore M. Zelča-Čerāne. Kongresā uzstājās Minhenes kardināls F. Veters, […]