RENOVABIS 19. kongress Freisingā, Vācijā.

2.-4. septembrī, 2015, LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane piedalījās 19. starptautiskajā vācu katoļu baznīcas RENOVABIS kongresā Freisingā, Vācijā. Kongresa tēma: “Eiropas jaunatne: nākotnes virzība, viņu skatījums uz dzīvi un ticību”. Kongress notika gadu pirms Pasaules jauniešu dienām 2016. gada vasarā Krakovā. Galvenā atziņa – baznīcas jauniešu darbam nevajadzētu būt marginālam, bet vadītam tā, lai saplūstu ar sociālo darbu, ko dara sabiedrībā. Rektore piedalījās darba grupā, kas strādāja pie nākotnes darba plāna jauniešiem. Kongresā piedalījās vairāk nekā 300 delegātu no dažādām Eiropas valstīm.