RENOVABIS 11. kongress.

20.-23. septembrī Vācijas pilsētā Freisingā notika vācu katoļu organizācijas RENOVABIS 11. starptautiskais kongress “Veidot sabiedrību – attīstīt ticību (Eiropas perspektīva)”. Kongresā no Latvijas piedalījās LKrA rektore S. Gūtmane un Studiju darba administratore B. Soloveja, Romas katoļu Baznīcu pārstāvēja Jelgavas diecēzes bīskaps A.Justs un Kristīgās dzīves institūta direktore M. Zelča-Čerāne. Kongresā uzstājās Minhenes kardināls F. Veters, ES komisārs kultūras jautājumos J. Figels (Brisele) un ES komisārs Dr. Ingo F. Meps, vairāku Eiropas augstskolu akadēmiskā darba speciālisti.
Kongress bija veltīts sociālā karitatīvā darba aktualitātēm Eiropā, kā arī kristīgajām nostādnēm izglītībā. RENOVABIS stratēģija, veidojot sabiedrību modernās Eiropas kontekstam, attīstīt ticību – labi saaužas ar LKrA izglītības un pētnieciskā darba stratēģiju.