EZA seminārs Tallinā

3.-5. martā notika Eiropas centra strādājošo jautājumos (EZA) darba seminārs Tallinā. Šoreiz tajā tika īpaša uzmanība veltīta jaunajām ES dalībvalstīm no Austrumeiropas. Latviju seminārā pārstāvēja un ar situāciju kopš iestāšanās ES iepazīstināja LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane un Guntis Dišlers no Sociālā dialoga izglītības centra. Priecājamies, ka Latvijas pārstāvju sagatavotais ziņojums tika stādīts par paraugu citu valstu delegātiem – tas bija konkrēts, uzskatāms un izmantojams tālāku kontaktu attīstīšanai. Kristīgā akadēmija sadarbojas ar EZA partneriem kopš 2004. gada aprīļa konferences Prāgā.