ETOK

EZA seminārs “Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju Eiropa 2020 īstenot Baltijas valstīs?” 27. – 28. oktobrī

EZA (Eiropas Centrs strādājošo jautājumos, Eiropas Komisija) LKrA rīkoja starptautisku izglītības semināru „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: kā stratēģiju EIROPA 2020 īstenot Baltijas valstīs?” Seminārs izvērtās interesantā diskusijā par lieliskiem referātiem, kurus semināram bija sagatavojuši EZA akadēmiskais pētnieks N. Kleins, Igaunijas ETÖK pārstāvis A.Altosārs, LBAS pr. P.Krīgers;, arodbiedrības „Enerģija” vad. J.Stalidzāne, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vad. […]

EZA – ETOK seminārs Tallinā

19.-21. maijā Tallinā notika EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos) seminārs „Sociālo partneru un strādājošo loma Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā”. Semināru organizēja Igaunijas ETOK (Igaunijas Centrs Nodarbinātības Jautājumos), Latvijas Kristīgo Akadēmiju šajā seminārā pārstāvēja doc. Guntis Dišlers ar referātu „Daži sociālās uzņēmējdarbības aspekti un koncepcijas attīstība Latvijā”. LKrA regulāri sadarbojas ar EZA tīkla organizācijām visā Eiropā […]

EZA seminārs Tallinā

4.-5. februārī Tallinā notika Eiropas Komisijas EZA un Igaunijas ETOK kopīgais seminārs par mūžizglītību demogrāfiskās pārejas apstākļos („Demographic Transition and Opportunties of Life-long Learning”). Seminārā piedalījās pārstāvji no Tallinas Universitātes, Romas Universitātes, Madrides Universitātes un no Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas un arodbiedrībām. Latviju seminārā pārstāvēja LKrA rektore Dr. S.Gūtmane ar referātu „Galvenās izglītības orientācijas […]

Sociālā dialoga diena ar Baltijas ekspertu piedalīšanos

2010. gada 9. novembrī.   Semināram LKrA ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu bija divi mērķi: izanalizēt Latvijas Valdības deklarāciju Lisabonas stratēģijas kontekstā un diskutēt par Eiropas darba tirgus stratēģiju un redzēt Latvijas situāciju tajā. Seminārā piedalījās bij. Eiropas komisārs Barto Pronks – Latvijas kurators laikā, kad mūsu valsti uzņēma ES, LBAS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, arodbiedrību […]

Sociālā dialoga diena ar Baltijas ekspertu piedalīšanos 9. novembrī

Semināram LKrA ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu bija divi mērķi: izanalizēt Latvijas Valdības deklarāciju Lisabonas stratēģijas kontekstā un diskutēt par Eiropas darba tirgus stratēģiju un redzēt Latvijas situāciju tajā. Seminārā piedalījās bij. Eiropas komisārs Barto Pronks – Latvijas kurators laikā, kad mūsu valsti uzņēma ES, LBAS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, arodbiedrību pārstāvji no Lietuvas Inga Preidiene […]

EZA seminārs Tallinā

3.-5. martā notika Eiropas centra strādājošo jautājumos (EZA) darba seminārs Tallinā. Šoreiz tajā tika īpaša uzmanība veltīta jaunajām ES dalībvalstīm no Austrumeiropas. Latviju seminārā pārstāvēja un ar situāciju kopš iestāšanās ES iepazīstināja LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane un Guntis Dišlers no Sociālā dialoga izglītības centra. Priecājamies, ka Latvijas pārstāvju sagatavotais ziņojums tika stādīts par paraugu citu […]