Sociālā dialoga diena ar Baltijas ekspertu piedalīšanos

2010. gada 9. novembrī.

 

Semināram LKrA ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu bija divi mērķi: izanalizēt Latvijas Valdības deklarāciju Lisabonas stratēģijas kontekstā un diskutēt par Eiropas darba tirgus stratēģiju un redzēt Latvijas situāciju tajā. Seminārā piedalījās bij. Eiropas komisārs Barto Pronks – Latvijas kurators laikā, kad mūsu valsti uzņēma ES, LBAS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, arodbiedrību pārstāvji no Lietuvas Inga Preidiene (Lietuvas Darba Federācija), Aimars Altosārs (Centrs darba ņēmēju jautājumos Igaunijā ETOK). No Latvijas seminārā piedalījās politisko procesu analītiķis Ivars Indāns, Jevgēņija Stalidzāne (arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja), Vladimirs Sokolovs (Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs), Daina Brūvele (Ārstniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja), Ruta Vīksna (Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja). Diskusiju vadīja Grāmatrūpniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Egils Rutkovskis.

Semināra diskusijās iesaistījās politiķi, arodbiedrību pārstāvji, sociālo studiju programmu studenti. Seminārs noritēja lietišķā un draudzīgā gaisotnē, kopīgi meklējot atbildi uz galveno: kā uzlabot Latvijas darba tirgus attīstības stratēģiju.