Lisabonas stratēģija

Sociālā dialoga diena ar Baltijas ekspertu piedalīšanos

2010. gada 9. novembrī.   Semināram LKrA ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu bija divi mērķi: izanalizēt Latvijas Valdības deklarāciju Lisabonas stratēģijas kontekstā un diskutēt par Eiropas darba tirgus stratēģiju un redzēt Latvijas situāciju tajā. Seminārā piedalījās bij. Eiropas komisārs Barto Pronks – Latvijas kurators laikā, kad mūsu valsti uzņēma ES, LBAS ģenerālsekretārs Pēteris Krīgers, arodbiedrību […]

Seminārs par nodarbinātības stratēģiju

18. – 19. maijā Akadēmijā notika seminārs „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: Lisabonas Stratēģijas īstenošanas lokālā dimensija”. Referātu „Kristiešu sociālā iesaiste un metodoloģiskie jautājumi mūsdienu Latvijas sociāli politiskajā situācijā” nolasīja LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane. Seminārā piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas locekļi, kas iepazinās ar LKrA darbu, kā arī LKPA biedri, arī arodbiedrību locekļi, vietējo […]