Seminārs par nodarbinātības stratēģiju

18. – 19. maijā Akadēmijā notika seminārs „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: Lisabonas Stratēģijas īstenošanas lokālā dimensija”. Referātu „Kristiešu sociālā iesaiste un metodoloģiskie jautājumi mūsdienu Latvijas sociāli politiskajā situācijā” nolasīja LKrA rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane. Seminārā piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas locekļi, kas iepazinās ar LKrA darbu, kā arī LKPA biedri, arī arodbiedrību locekļi, vietējo pašvaldību vadītāji u.c. Seminārā uz Eiropas kopīgā sociālā dialoga politikas fona tika analizētas sociālās problēmas Latvijā. Semināra vērtība bija augstākās izglītības speciālistu sadarbība ar arodbiedrību darbiniekiem, Saeimas deputātiem un vietējo pašvaldību vadītājiem.