EZA seminārs Tallinā

4.-5. februārī Tallinā notika Eiropas Komisijas EZA un Igaunijas ETOK kopīgais seminārs par mūžizglītību demogrāfiskās pārejas apstākļos („Demographic Transition and Opportunties of Life-long Learning”). Seminārā piedalījās pārstāvji no Tallinas Universitātes, Romas Universitātes, Madrides Universitātes un no Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas un arodbiedrībām. Latviju seminārā pārstāvēja LKrA rektore Dr. S.Gūtmane ar referātu „Galvenās izglītības orientācijas Eiropas augstskolu sistēmā”.