KONFERENCE LIETUVAS PEDAGOĢIJAS UNIVERSITĀTĒ

20. septembrī, 2013, Lietuvas Pedagoģijas universitātē notika Izglītības fakultātes organizēta konference „Izglītība: tradīcijas, pārmaiņas, inovācijas” un katedras dibinātāja prof. Vaidas Matoņa jubilejas svinības. Konferencē ar referātu uzstājās LKrA rektore prof. S. Gūtmane („Eiropas modernais cilvēks un ikona”) un G.Dišlers („Testi kultūras apziņai zviedru mākslinieka J.Johansona daiļradē”). Ar LPU un prof. V.Matoni Latvijas Kristīgā akadēmija ir vairākus gadus sadarbojusies NORDPLUS projekta „Klimata simboli mākslā un teoloģijā”. Konferencē LKrA rektore tikās ar LPU rektoru akadēmiķi, prof., Dr. habil. Aļģirdu Gaižuti, pārrunāja sadarbības perspektīvas.