JAUNA GRĀMATA – SV. JĀNIS PAKĀPNIEKS “PAKĀPIENI UZ DEBESĪM”

Nākusi klajā jauna grāmata latviešu valodā – 7.gs. Sinaja tuksneša askēta sv. Jāņa Pakāpnieka “Pakāpieni uz debesīm” (krievu valodā “Лествица”). Tā ir kristīgās svēttapšanas rokasgrāmata ne tikai mūkiem. Latviskojums veikts, izmantojot grieķu oriģinālu, kā arī tulkojumus baznīcslāvu un angļu valodās. Grāmatai ir LPB Metropolīta Aleksandra priekšvārds; tulkojis G.Dišlers, redaktore D.Dolace. Tas ir izcils notikums mūsu augstskolas dzīvē gan garīgā ziņā, gan arī, veidojot kristīgās askētikas terminoloģiju latviski – tā, kā zināms, ir izkopta grieķu un baznīcslāvu valodās. Teksta labākai uztverei pievienoti komentāri. Grāmatu varat iegādāties Latvijas Kristīgās akadēmijas bibliotēkā, bet oficiālā atvēršana paredzēta jaunā mācību gada sākumā 16. septembrī.