NORDPLUS intensīvā studiju nedēļa “Klimata simboli teoloģijā un mākslā”

3.-28. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā notiek intensīvā studiju programma „Klimata simboli teoloģijā un mākslā”. Studijas rit NORDPLUS ietvaros, un Akadēmijā ir ieradušies studenti no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas.
“>Intensīvā kursa ietvaros paredzētas teologu un vides speciālistu lekcijas, izstādes atklāšana Rīgā, Pedvāles Brīvdabas muzeja apmeklējums. Intensīvās nedēļas ietvaros ar lekcijām piedalās doc. G.Dišlers, prof. J.Cālītis, LPB pr. Jānis Dravants, RKB pr. R.Melkers, vides speciālisti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,  Latvijas Dabas Fonda, Latvijas Hidroekoloģijas institūta un LU Bioloģijas fakultātes, kā arī teologi no ārvalstīm un mākslinieki.