Latvijas Pareizticīgā baznīca

Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu vizīte LKrA

Eksperti ļoti pozitīvi novērtēja LKrA Bībeles mākslas studiju programmu. 22. novembrī Akadēmiju apmeklēja četri starptautiski eksperti (ekspertu grupas vad. Dr. Valdas Jaskunas, Viļņas Universitāte, Lietuva)mākslas virziena augstākās izglītības izvērtēšanas sakarā: Studiju virzienu kvalitātes izvērtēšana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošana” ietvaros. Eksperti tikās ar augstskolas administrāciju, mācībspēkiem, studentiem, darba […]

Izlaidums

„Šajā skolā māca domāt. Šeit Tu jūties pieņemts. Šeit palīdz noskaidrot, kas ir gudrība un kā dzīvot ar veiksmi mūsdienu sarežģītajā pasaulē,” ar šādiem vārdiem Latvijas Kristīgās akadēmijas absolventi teica paldies savai Alma Mater, kas četros studiju gados ir centusies iemācīt to, kā pazīt patiesību un būt brīviem un laimīgiem pat grūtajos krīzes gados. Akadēmiju […]

LKrA rektorei Rīgas Sv. Jāņa (Pommera) ordenis

30. aprīlī Kristus Piedzimšanas katedrālē Rīgā, noslēdzot Lieldienu laiku, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Metropolīts Aleksandrs pasniedza Rīgas sv. Jāņa (Pommera) ordeni LKrA rektorei Skaidrītei Gūtmanei. Augstskolas vadītāja augsto apbalvojumu saņēmusi par „sasniegumiem kristīgajā garīgi tikumiskajā audzināšanā”. No sirds apsveicam mūsu rektori un vēlam veselību, patiesu prieku savā Baznīcā un daudzus gadus! Šeit varat aplūkot ordeņa pasniegšanu […]

Izstādes atklāšana Sv. Jāņa draudzes namā Vecrīgā

17. aprīlī, Pūpolsvētdienā, Rīgas sv. Jāņa ev. lut. baznīcas draudzes namā tika atklāta ikonogrāfijas izstāde „Dzīvību dāvinājis”, kas veltīta Kristus Augšāmcelšanās notikumam. Izstādi atklāja draudzes māc. Juris Zariņš, LPB priesteris, Sinodes sekretārs t. Jānis Sičevskis un LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Izstādē aplūkojamie darbi tapuši Latvijai unikālā tradīcijā un tos iespējams aplūkot līdz 2. maijam, […]

Tikšanās Svētās Trijādības klosterī

15. novembrī LR Saeimas Sociālo lietu komisijas (pr. Aija Barča, ZZS, viņa ir arī LKrA Goda doktore) locekļi tikās ar Latvijas Pareizticīgās baznīcas Metropolītu Aleksandru. Viesus sagaidīja arī LPB Sinodes sekretārs igumens Jānis Sičevskis un Valmieras iecirkņa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs. Politiķi īsā ekskursijā iepazinās ar klostera dzīvi, klostera māsu sociālo kalpošanu (katru dienu bez […]

“Baznīca, skola, ģimene” jau devīto gadu

28. oktobrī notika Latvijas Pareizticīgās Baznīcas ikgadējā starptautiskā konference „Baznīca, skola, ģimene”, kura piedalījās tradicionālo konfesiju vadītāji, Izglītības un zinātnes ministre T. Koķe, daudzi ievērojami Baznīcas un izglītības darbinieki, pedagogi. Konferencē ar apsveikuma runu uzstājās LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane.

Iznācis Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2010. gadam

Vecā gada nogalē klajā nāca jaunais LPB Kalendārs, kuru jau trešo gadu pēc kārtas veido LKrA mācībspēku kolektīvs. Tajā līdzās oficiālajai LPB informācijai uzņemti noderīgi raksti par ikonu teoloģiju un nepārtrauktās lūgšanas teoloģiju, informācija par LKrA mācībspēku radošo darbu, kā arī fragmenti no topošā sv. Jāņa Pakāpnieka grāmatas “Pakāpieni uz debesīm” latviskojuma. Karitatīvā sociālā darba […]

LKrA darināta ikona Kosas Sv. Nikolaja baznīcai

19. decembrī Kosas sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā notika t.s. altāra svētki, jo 19. decembris ir sv. Nikolaja diena. Šos svētkus īpašus darīja tas, ka goda vietā dievnamā atradās jaunā, tikko iesvētītā sv. Nikolaja ikona, kuru darinājusi LKrA studente, tagad jau pasniedzēja Anna Kuzņecova. Liturģiju noturēja LPB priesteris Valērijs Krastiņš, uz to bija ieradušies Akadēmijas kolēģi […]

Divu grāmatu prezentācija

8. decembrī Akadēmijas kapelā lasītājiem tika prezentēti divi LKrA izdoti rakstu krājumi: “LKrA Zinātnisko Rakstu 2. sējums” un projekta prezentācijas albums “Sakrālās mākslas nacionālie elementi”. Tie tapuši ar EK finansiālo atbalstu kā projektu noslēgums. ZR 2. sējumā iztirzāti aktuāli sociālās politikas jautājumi, bet albumā līdzās teorētiskiem rakstiem ievietoti latviešu, rumāņu un zviedru mākslinieku darbi. Prezentācijas […]

Prof. Aleksejs Osipovs viesojas Kristīgajā Akadēmijā atkārtoti 2009. gada 30. oktobrī.

2009. gada 30. oktobrī LKrA pārpildītajā kapelā notika ievērojamā Krievijas Pareizticīgās Baznīcas teologa, profesora Alekseja Osipova lekcija, kurš Rīgā piedalījās arī VII starptautiskajā konferencē “Baznīca, ģimene, skola”. Uz tikšanos ar profesoru bija ieradušies pedagogi, studenti, draudžu locekļi, garīdznieki. Tikšanos atklāja Viņa Eminence LPB Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps, Metropolīts Aleksandrs. Pēc lekcijas profesors atbildēja […]