Prof. Aleksejs Osipovs viesojas Kristīgajā Akadēmijā atkārtoti 2009. gada 30. oktobrī.

2009. gada 30. oktobrī LKrA pārpildītajā kapelā notika ievērojamā Krievijas Pareizticīgās Baznīcas teologa, profesora Alekseja Osipova lekcija, kurš Rīgā piedalījās arī VII starptautiskajā konferencē “Baznīca, ģimene, skola”. Uz tikšanos ar profesoru bija ieradušies pedagogi, studenti, draudžu locekļi, garīdznieki. Tikšanos atklāja Viņa Eminence LPB Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps, Metropolīts Aleksandrs. Pēc lekcijas profesors atbildēja uz jautājumiem par dažādiem, ar kristietības un sabiedrības dialogu saistītiem jautājumiem. LKrA iespējams iegādāties A.Osipova lekcijas audioierakstu MP3 formātā.