Augstskolu sadarbība LV

Seminārs un tikšanās ar Talsu kristīgās skolas skolotājiem

20. decembrī, 2014, Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojās Talsu Kristīgās skolas skolotāji – lai piedalītos seminārā par pedagoģijas jautājumiem, kā arī, lai iepazītos ar augstskolu un ieteiktu vidusskolas absolventiem mācīties tajā. “Mēs Jūsu veidotajā augstskolā bijām pirmo reizi, un, protams, bijām priecīgi pārsteigti par ēkas un telpu ārējo skaistumu, bet īpaši uzrunāja piedāvātais saturs, – patiešām, […]

LKrA diplomam – Eiropas Komisijas kvalitātes zīme!

Latvijas Kristīgās akadēmijas izsniegtais diploms ir novērtēts ar Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA kvalitātes zīmi (Diploma Supplement Quality Label). Lēmums balstīts kvalitātes kritērijos, ko nosaka dokuments “ECTS DS Guidelines for applicants”.

Iekļaujošā izglītība ES: mācību brauciens uz Dāniju

25.-30.maijā, 2014, LKrA doc. Dace Dolace piedalījās VIAA (Valsts Izglītības attīstības aģentūras) organizētajā ES Mūžizglītības programmas Caurviju apakšprogrammas Mācību braucienā uz Dānijas pilsētu Silkeborgu, lai kopā ar pārējiem 13 dalībniekiem no dažādām ES valstīm iepazītos ar iekļaujošās izglītības procesiem Dānijā un citās ES valstīs. Intensīvajā mācību programmā grupa apguva iekļaujošās izglītības stratēģiju , iepazinās ar […]

Starptautiska konference Rīgas domē “Bērns – vajadzības – risinājumi”

15. maijā, 2014, Rīgas Domē notika starptautiska konference „Bērns – vajadzības – risinājumi“, ko organizēja SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru, starptautisko organizāciju „OAK Foundation” un Rīgas domes Labklājības departamentu. Konferences galvenā tēma – iekļaujoša sociālā stratēģija un bērnu tiesību un vajadzību aizsardzība bērna ārpusģimenes aprūpē un darbā ar ģimeni. Mūsu augstskolas […]

Eiropas Komisijas atzinības zīme Latvijas Kristīgajai akadēmijai

3.jūnijā, 2014, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Kristīgā akadēmija kopā ar citām piecām Latvijas augstskolām saņēma prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. VIAA informācija par apbalvošanu pieejama šeit, EACEA informācija par DS saņēmušajām augstskolām atrodama šeit. Latvijas Kristīgā akadēmija ieguva Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmes. “Esam gandarīti par šīm Latvijas augstskolām, […]

Ventspils paralēle V

14.-15. maijā, 2014, Ventspils Augstskolā notika ikgadējā konference “Ventspils paralēle”, pulcējot humanitāro zinātņu speciālistus. Jubilejas konferences tematika bija veltīta izglītības jautājumiem – kā tie risināti dažādos laikos. Ventspils Augstskola līdzās ar Liepājas Universitāti rada, uztur un piepilda intelektuālo telpu Kurzemē. Par Ventspils Augstskolu, izglītību šodien un nākotnē runāja Ventspils Augstskolas prorektors K. Krēsliņš, Izglītības pārvaldes […]

Lekciju kurss NBS kapelāniem 6.-7. maijā Liepājā

Turpinot LKrA veiksmīgo sadarbību ar NBS Kapelānu dienestu, 6-7. maijā, 2014, Liepājas Jūras spēku mācību centrā Karostā notika apmācību kursa „Reliģisko uzskatu daudzveidība Latvijā un tās ietekme uz NBS” lekcijas. Lekciju autors LKrA lektors, Tartu universitātes Teoloģijas fakultātes doktorants, mag.theol. M. Solovejs. Kursa dalībnieki bija NBS Kapelānu dienesta kapelāni.

ERASMUS/ERASMUS+ koordinatoru seminārs

29.-30. janvārī, 2014, LKrA Jūrmalā notika ERASMUS / ERASMUS+ programmu Latvijas augstskolu institucionālo koordinatoru seminārs, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju. Šī semināra divas dienas iezīmē pāreju no ES Mūžizglītības programmas (2007-2013) uz jauno ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā ERASMUS+, kas tiks īstenota nākamos 7 gadus (2014-2020) […]

LKrA SADARBĪBAS LĪGUMS AR STRADIŅA UNIVERSITĀTI

Latvijas Kristīgā akadēmija un Rīgas Stradiņa universitāte ir noslēgušas savstarpējās sadarbības līgumu. Līgums ietver sevī vispusējā savstarpējā sadarbībā ieinteresētu abās augstskolās studējošo apmācību un pētniecisko darbu. Līgumu parakstījuši abu augstskolu rektori.

Latvijas Privāto augstskolu asociācijā

Šā gada 17. janvārī Latvijas Privāto augstskolu asociācija noturēja izbraukuma sēdi Latvijas Kristīgajā akadēmijā. Senāta zālē tika izskatīti sekojoši jautājumi: 1. Augstākās izglītības likuma projekts; 2. Pasākumi nākošā akadēmiskā gada studentu uzņemšanas sakarā; 3. Par aktivitātēm ārvalstu studentu jautājumā. LKrA rektore asoc. profesore Sk. Gūtmane iepazīstināja savus kolēģus ar akadēmijas stratēģisko koncepciju. Latvijas Privāto augstskolu […]