Eiropas Komisijas atzinības zīme Latvijas Kristīgajai akadēmijai

3.jūnijā, 2014, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Kristīgā akadēmija kopā ar citām piecām Latvijas augstskolām saņēma prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. VIAA informācija par apbalvošanu pieejama šeit, EACEA informācija par DS saņēmušajām augstskolām atrodama šeit. Latvijas Kristīgā akadēmija ieguva Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmes. “Esam gandarīti par šīm Latvijas augstskolām, kas sevi apliecina arī Eiropas mērogā, saņemot prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. Boloņas procesa ietvaros ECTS un DS ir galvenie studiju programmu un rezultātu savstarpējās salīdzināšanas un starptautiskās atzīšanas instrumenti. Tie ir ļoti nozīmīgi ne tikai institūcijām, bet arī studentiem un absolventiem. Tādai valstij kā Latvija, ņemot vērā tās vēsturisko situāciju, šis ir īpaši nozīmīgs sasniegums un apliecina Latvijas augstskolu un augstākās izglītības sekmīgu integrāciju vienotā Eiropas Augstākās izglītības telpā, izpildot Boloņas procesa izvirzītās reformas augstākajā izglītībā. 2013.gada sasniegumi Latvijai ir izcili – 6 no 7 Latvijas augstskolu iesniegtajiem pieteikumiem tika apstiprināti,” uzsvēra Dita Traidās, VIAA direktore.