Arhīvs : Jūnijs, 2014. gads

Iekļaujošā izglītība ES: mācību brauciens uz Dāniju

25.-30.maijā, 2014, LKrA doc. Dace Dolace piedalījās VIAA (Valsts Izglītības attīstības aģentūras) organizētajā ES Mūžizglītības programmas Caurviju apakšprogrammas Mācību braucienā uz Dānijas pilsētu Silkeborgu, lai kopā ar pārējiem 13 dalībniekiem no dažādām ES valstīm iepazītos ar iekļaujošās izglītības procesiem Dānijā un citās ES valstīs. Intensīvajā mācību programmā grupa apguva iekļaujošās izglītības stratēģiju , iepazinās ar […]

Starptautiska konference Rīgas domē “Bērns – vajadzības – risinājumi”

15. maijā, 2014, Rīgas Domē notika starptautiska konference „Bērns – vajadzības – risinājumi“, ko organizēja SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru, starptautisko organizāciju „OAK Foundation” un Rīgas domes Labklājības departamentu. Konferences galvenā tēma – iekļaujoša sociālā stratēģija un bērnu tiesību un vajadzību aizsardzība bērna ārpusģimenes aprūpē un darbā ar ģimeni. Mūsu augstskolas […]

Izlaidums un Goda doktora grāda piešķiršana 20. jūnijā

20. jūnijā, 2014, Kristīgās akadēmijas kapelā notika gadskārtējais absolventu izlaidums, šoreiz svētkos tika sumināts arī jaunais LKrA Doctor Honoris Causa prof. Klauss Kīslings (Vācija), tāpēc svētki bija dubulti. Ar Eiropas Komisijas Diploma pielikuma kvalitātes zīmi marķētos LKrA diplomus saņēma Teoloģijas, Karitatīvā sociālā darba un Ikonogrāfijas studiju programmu absolventi. Savukārt Dr.psych., Dr. theol. habil., prof. Klauss […]

Diplomdarbu aizstāvēšana

10. un 11. jūnijā, 2014, mūsu augstskolā notika diplomdarbu aizstāvēšana  Teoloģijā (maģistra programmā), Karitatīvajā sociālajā darbā (bakalaura programmā) un Ikonogrāfijā (bakalaura programmā). Tematika visplašākā – saistīta ar Pareizticīgās Baznīcas mantojumu un tā latviskošanu, kanonisko ikonogrāfisko sižetu semantiku, bet karitatīvajā sociālajā darbā – ar aktuāliem jautājumiem, strādājot pie riska ģimenēm, SOS ciematu izveides, strukturējot pašvaldības, nevalstisko […]

Eiropas Komisijas atzinības zīme Latvijas Kristīgajai akadēmijai

3.jūnijā, 2014, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Kristīgā akadēmija kopā ar citām piecām Latvijas augstskolām saņēma prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. VIAA informācija par apbalvošanu pieejama šeit, EACEA informācija par DS saņēmušajām augstskolām atrodama šeit. Latvijas Kristīgā akadēmija ieguva Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmes. “Esam gandarīti par šīm Latvijas augstskolām, […]