ERASMUS/ERASMUS+ koordinatoru seminārs

29.-30. janvārī, 2014, LKrA Jūrmalā notika ERASMUS / ERASMUS+ programmu Latvijas augstskolu institucionālo koordinatoru seminārs, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju. Šī semināra divas dienas iezīmē pāreju no ES Mūžizglītības programmas (2007-2013) uz jauno ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā ERASMUS+, kas tiks īstenota nākamos 7 gadus (2014-2020) un kuras  ietvaros turpināsies līdz šim jau ierastās ERASMUS programmas starptautiskās mobilitātes iespējas gan studentiem, gan augstskolu  akadēmiskajam personālam, kā arī augstskolām tiks piedāvātas citas starptautiskās sadarbības iespējas gan Eiropas Savienības valstu ietvaros, gan sadarbojoties ar augstākās izglītības  institūcijām visā pasaulē.